PEARL FACTS & MYTHS

NL

♥ De Parel symboliseert zuiverheid, liefde en geluk!

♥ De Parel heeft een positief effect op de ingewanden

♥ De Parel helpt terugkerende hoofdpijn weghalen

♥ De Parel heeft een gunstig effect op de zwangerschap en borstvoeding

♥ De Parel maakt de huid glanzend en koel in de zomer

♥ De Parel is goed voor onze tanden als gevolg van de grote hoeveelheid calcium

♥ De Parel is een klassieker naast de jeans, de Little Black Dress en het witte overhemd

♥ De Parel is in staat om sterke emoties te absorberen

♥ De Parel bevordert innerlijke groei en bewustwording van onze unieke mogelijkheden

♥ De Parel staat in direct contact met de solar plexus chakra

♥ De Parel is de geboortesteen voor de maand juni, alsmede voor de sterrenbeelden Tweelingen en Kreeft

♥ De Parel wordt beschouwd als een organische edelsteen, ze wordt gevormd binnen weekdieren zoals oesters

♥ De naam Margarita betekent Parel

♥ Chinezen gebruiken Parels als geneesmiddelen voor duizenden jaren

♥ Volgens legenden, heeft Cleopatra een Parel opgelost in een glas wijn en dronk het op om haar liefde voor Marc Antony bewijzen

♥ De groei van een solide Parel duurt zeven tot acht jaar

♥ Hoe donkerder de kleur van de Parel, hoe duurder ze is

♥ Er wordt aangenomen dat bruiden Parels dragen om het huwelijksgeluk te bevorderen

♥ Zwarte Parels worden beschouwd als een van de zeldzaamste edelstenen op aarde


UK

♥ Pearls have a positive effect on the entire abdomen

♥ Pearls helps recurrent headaches

♥ Pearls symbolizes purity, love and happiness!

♥ Pearls have a beneficial effect on pregnancy and lactation

♥ Pearls make the skin shine and cool in the summer

♥ Pearls are good for our teeth due to the large amount of calcium

♥ Pearls are a classic next to jeans, the LBD and white shirt

♥ Pearls are capable of absorb strong emotions

♥ Pearls promotes inner growth and awareness of our unique capabilities

♥ Pearls are in direct contact with the solar plexus chakra

♥ Pearls are the birthstone for the month of June as well as for the zodiac signs Gemini and Cancer

♥ Pearls are considered as organic gems, they are formed inside mollusks such as oysters

♥ The name Margarita means Pearls

♥ Chinese use Pearls as medicines for thousands of years

♥ According to legends, Cleopatra dissolved a Pearl in wine and drank it to prove her love for Marc Antony

♥ The process of forming a solid Pearl takes up to seven to eight years

♥ The darker the color of the Pearl, the more expensive it is

♥ It is believed that brides wearing Pearls on her wedding would promote marital bliss

♥ Black Pearls are considered to be one of the rarest gems on Earth